ANBI gegevens.

Bestuurssamenstelling.

Voorzitter
Dhr. Nico Overvest

Penningmeester
Mw. Liesbeth Rozendal

Secretaris
Mw. Jannelies Vissers
Achtergrond: besturing gemeenten 

Bestuurslid
Mw. Ellen Zweers
Achtergrond: zorg

Bestuurslid
Dhr. Jeroen van den Berg
Achtergrond: bokssport

Benieuwd naar de teamleden van de Projectorganisatie? Bezoek Ons Team.

Werkwijze van de stichting.

Door de samenstelling van het stichtingsbestuur wordt beoogd verschillende domeinen (zorg, wet -en regelgeving, financiën, scholing) en relevante netwerken (Nederlandse Boksbond, zorg, onderwijs, bedrijfsleven) bij elkaar te brengen en daardoor de integrale aanpak van de projectorganisatie optimaal te kunnen ondersteunen. De Stichting realiseert de randvoorwaarden. Het werk wordt uitgevoerd door een projectorganisatie. Betrokkenen uit de projectorganisatie zijn geen lid van het Stichtingsbestuur.
De Stichting Out of the Box is een non-profit organisatie waarvan de bestuursleden hun werk onbezoldigd verrichten. De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan noodzakelijk is voor de activiteiten van de Stichting.


Beleidsplan en doelen
Download het beleidsplan.